Redakcja Kontakt Opinie Dla okulistówZaobserwowano, że ok. 10-20% osób mruga w sposób niecałkowity podczas wykonywania wzmożonej pracy wzrokowej. Częstość tego zjawiska różni się pomiędzy poszczególnymi pacjentami i może w znacznym stopniu zależeć od czynników zewnętrznych takich jak otaczające warunki, zmęczenie, wzmożona czujność oraz wysoki stopień trudności zadań wzrokowych wykonywanych z bliska. Niecałkowite mruganie może być wynikiem próby zahamowania spontanicznego mrugania podczas wzmożonej koncentracji przy wykonywaniu absorbujących zadań wzrokowych. Tak więc, zwiększona częstotliwość niecałkowitego mrugania ma bezpośredni związek z nasiloną aktywnością wzrokową lub intelektualną. Konsekwencją niecałkowitego mrugania jest cieńszy film łzowy o mniejszej stabilności. Im dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi mrugnięciami pozwalającymi na odbudowę prawidłowej struktury filmu łzowego, tym większe parowanie łez i wysychanie powierzchni rogówki.

Użytkowanie soczewek kontaktowych może również mieć wpływ na skuteczność mrugania. Spadek komfortu związany ze słabym dopasowaniem i słabą zwilżalnością powierzchni soczewki może stać się przyczyną niecałkowitego mrugania.


Praca przy komputerze w konsekwencji może być początkiem naszych kłopotów ze zdrowiem. Czy wiecie co wpływa na Wasze samopoczucie podczas pracy przy komputerze i jak możecie sobie pomóc?
Ankieta dzięki uprzejmości


 
 
Copyright © Linea Optica 2008 - 2021