Redakcja Kontakt Opinie Dla okulistówW przeciwieństwie do pokutującej powszechnie opinii, wiele danych dostępnych w literaturze sugeruje, że soczewki kontaktowe mają niewielki wpływ na częstość spontanicznego mrugania. Ze względu na fakt, że soczewka kontaktowa tworzy dodatkową, sztuczną powierzchnię pokrywającą rogówkę, cechą typową jest słabsze odczuwanie nieuchronnego przerwania filmu łzowego na przedniej powierzchni soczewki kontaktowej. W wyniku tego, częstość mrugania ulega mniejszym zaburzeniom wynikającym ze stabilności filmu łzowego na powierzchni soczewki kontaktowej, niż bezpośrednio na przedniej powierzchni gałki ocznej.

Częstość mrugania wśród użytkowników soczewek kontaktowych w głównej mierze zależy od poziomu komfortu. Mruganie odruchowe może początkowo tuż po aplikacji soczewki stać się częstsze jako wynik uczucia ciała obcego odczuwanego przy brzegach powiek. Złe dopasowanie soczewki może zwiększyć odruchowe mruganie. Moduł elastyczności materiału soczewki ma związek z jej sztywnością a tym samym mechanicznym oporem na zmianę kształtu podczas mrugania. Soczewka o wysokim module jest mniej podatna na dostosowanie swojego kształtu do rogówki podczas mrugnięć. Może to prowadzić do odwijania się brzegu soczewki i stałego uczucia obecności soczewki przy brzegu powieki górnej podczas każdego mrugnięcia.

Smarowność materiału soczewki to wartość informująca o oporności materiału na siły tarcia. Termin ten dotyczy wielkości sił tarcia spowodowanych ruchem powieki górnej po powierzchni soczewki podczas każdego mrugnięcia, szczególnie jeśli przedsoczewkowy film łzowy ma nieprawidłową strukturę. Soczewki o niskim współczynniku tarcia tj. o wysokiej smarowności powodują mniejsze drażnienie powieki górnej podczas mrugania i dają przyjemne uczucie gładkości. Duże siły tarcia pojawiające się na brzegu powieki górnej podczas mrugania w połączeniu ze słabą zwilżalnością powierzchni soczewki, szczególnie w przypadku soczewek z dużą ilością osadów zwykle są przyczyną częstszego mrugania. Zakładając, że oko mruga ok. 10000 razy lub więcej w ciągu dnia, wpływ jaki wywiera rodzaj materiału soczewki i związany z tym komfort ma kolosalne znaczenie.

Jeśli film łzowy nie zapewnia właściwej smarowności, pomiędzy brzegiem powieki górnej a powierzchnią oka dochodzi do zwiększenia sił tarcia podczas mrugania. Może to w konsekwencji stać się przyczyną urazu nabłonka pokrywającego krawędź brzegu powieki.

W związku z powyższym polecamy soczewki kontaktowe z materiałów silikonowo-hydrożelowych. W przypadku użytkowników komputerów zdecydowanie wykazują wyższość nad tradycyjnym soczewkami hydrożelowymi. Te z uwagi na relatywnie wysoką zawartość wody - szybko odparowują - co w konsekwencji prowadzi do niedoborów filmu łzowego.


Praca przy komputerze w konsekwencji może być początkiem naszych kłopotów ze zdrowiem. Czy wiecie co wpływa na Wasze samopoczucie podczas pracy przy komputerze i jak możecie sobie pomóc?
Ankieta dzięki uprzejmości


 
 
Copyright © Linea Optica 2008 - 2021